آهوپا

آهوپا ، نامی است ایرانی و در معماری به معنای مقرنس.

سخنانی از استاد محمد کریم پیرنیا

* "معماران ایرانی هرگز ساختمان را بیهوده و تنها برای این که نمای ،در برابر چشم زیبا دیده شود آرایه بندی(تزیین) نمی کردند. از دید آنها هرچیزی که منطق کاربردی نداشته ،زیباشمرده نمی شده .

آنچه ارج گزارده می شده،زیبندگی بوده ،نه زیبایی نما."


* "زیبایی یعنی زیبندگی و سازواری بخش ها بایکدیگر"


برگرفته از کتاب معماری ایرانی


+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۴ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:14  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

چهارشنبه سوری


يکی از آئينهای سالانه ايرانيان چهارشنبه سوری يا به عبارتی ديگر چارشنبه سوری است. ايرانيان آخرين سه شنبه سال خورشيدی را با بر افروختن آتش و پريدن از روی آن به استقبال نوروز می روند.

 

چهارشنبه سوري، يک جشن بهاري است که پيش از رسيدن نوروز برگزار مي شود.


مردم در اين روز برای دفع شر و بلا و برآورده شدن آرزوهايشان مراسمی را برگزار می کنند که ريشه اش به قرن ها پيش باز می گردد.

 

 مراسم ويژه آن در شب چهارشنبه صورت می گيرد برای مراسم در گوشه و کنار کوی و برزن نيز بچه ها آتش های بزرگ می افروزند و از روی آن می پرند و ترانه (سرخی تو از من ، زردي من از تو ) می خوانند.

 

 

ظاهرا مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آئينهای کهن ايرانيان است که همچنان در ميان آنها و با اشکال ديگر در ميان باقی بازماندگان اقوام آريائی رواج دارد.

اما دکتر کورش نيکنام موبد زرتشتی و پژوهشگر در آداب و سنن ايران باستان، عقيده دارد که چهارشنبه سوری هيچ ارتباطی با ايران باستان و زرتشتيان ندارد و شکل گيری اين مراسم را پس از حمله اعراب به ايران می داند.

 

 

در ايران باستان هفت روز هفته نداشتيم.در ايران كهن هر يك از سي روز ماه، نامي ويژه دارد، كه نام فرشتگان است. شنبه و يکشنبه و... بعد از تسلط اعراب به فرهنگ ايران وارد شد. بنابراين اينکه ما شب چهارشنبه ای را جشن بگيريم( چون چهارشنبه در فرهنگ عرب روز نحس هفته بوده ) خودش گويای اين هست که چهارشنبه سوری بعد از اسلام در ايران مرسوم شد."

 

"برای ما سال ۳۶۰ روز بوده با ۵ روز اضافه ( يا هر چهار سال ۶ روز اضافه ). ما در اين پنج روز آتش روشن می کرديم تا روح نياکانمان را به خانه هايمان دعوت کنيم."

 

"بنابراين، اين آتش چهارشنبه سوری بازمانده آن آتش افروزی ۵ روز آخر سال در ايران باستان است و زرتشتيان به احتمال زياد برای اينکه اين سنت از بين نرود، نحسی چهارشنبه را بهانه کردند و اين جشن را با اعتقاد اعراب منطبق کردند و شد چهارشنبه سوری."

بخش كردن ماه به چهار هفته در ايران ،پس از ظهور اسلام است و شنبه و يك شنبه و دوشنبه و ........ناميدن روز هاي هفته از زمان رواج آن .شنبه واژه اي سامي و درآمده به زبان فارسي و در اصل "شنبد" بوده است.

 

"سور "در زبان و ادبيات فارسي و برخي گويش هاي ايراني به معناي "جشن"،"مهماني"و "سرخ" آمده است.


چهارشنبه سوری


مراسم چهارشنبه سوري 

 

بوته افروزي 

 

در ايران رسم است كه پيش از پريدن  آفتاب، هر خانواده بوته هاي خار و گزني را كه از پيش فراهم كرده اند روي بام يا زمين حياط خانه و يا در گذرگاه در سه يا پنج يا هفت «گله» كپه مي كنند. با غروب  آفتاب و نيم تاريك شدن آسمان، زن و مرد و پير و جوان گرد هم جمع مي شوند و بوته ها  را آتش مي زنند. در اين هنگام از بزرگ تا كوچك هر كدام سه بار از روي بوته هاي  افروخته مي پرند، تا مگر ضعف و زردي ناشي از بيماري و غم و محنت را از خود بزدايند  و سلامت و سرخي و شادي به هستي خود بخشند. مردم در حال پريدن از روي آتش ترانه هايي  مي خوانند.

زردي من از تو ، سرخي تو از من 

غم برو شادي بيا ، محنت برو روزي بيا 

اي شب چهارشنبه ، اي كليه جاردنده ، بده مراد بنده 

 

خاکستر چهارشنبه سوري، نحس است، زيرا مردم هنگام پريدن از روي آن، زردي و یيماري خود را، از راه جادوي سرايتي، به آتش مي دهند و در عوض سرخي و شادابي آتش را به خود منتقل مي کنند. سرود "زردي من از تو / سرخي تو از من"

هر خانه زني خاكستر را در خاك انداز جمع مي كند، و آن را از خانه بيرون مي برد و در سر چهار راه، يا در آب روان مي ريزد. در بازگشت به خانه، در خانه را مي كوبد و به  ساكنان خانه مي گويد كه از عروسي مي آيد و تندرستي و شادي براي خانواده آورده است.
در اين هنگام اهالي خانه در را به رويش مي گشايند. او بدين گونه همراه خود  تندرستي و شادي را براي يك سال به درون خانه خود مي برد. ايرانيان عقيده دارند كه با افروختن آتش و سوزاندن بوته و خار فضاي خانه را از موجودات زيانكار مي پالايند و ديو پليدي و ناپاكي را از محيط زيست دور و پاك مي سازند. براي اين كه آتش آلوده   نشود خاكستر آن را در سر چهارراه يا در آب روان مي ريزند تا باد يا آب آن را با خود  ببرد.

 

مراسم كوزه شكني 

مردم پس از آتش افروزي مقداري زغال به نشانه سياه بختي،كمي نمك به علامت شور چشمي، و يكي سكه دهشاهي به نشانه تنگدستي در كوزه اي سفالين  مي اندازند و هر يك از افراد خانواده يك بار كوزه را دور سر خود مي چرخاند و آخرين نفر ، كوزه را بر سر بام خانه مي برد و آن را به كوچه پرتاب مي كند و مي گويد: «درد و بلاي خانه را ريختم  به توي كوچه» و باور دارند كه با دور افكندن كوزه، تيره بختي، شور بختي و تنگدستي را از خانه و خانواده دور مي كنند.   

 

همچنين گفته ميشود وقتي ميتراييسم از تمدن ايران باستان در جهان گسترش يافت،در روم وبسياري از کشورهاي اروپايي ،روز 21 دسامبر ( 30 آذر )  به عنوان تولد ميترا جشن گرفته ميشد.ولي پس از قرن چهارم ميلادي در پي اشتباهي كه در محاسبه روز كبيسه رخ داد . اين روز به 25 دسامبر انتقال يافت

 

فال گوش نشيني 

زنان و دختراني كه شوق شوهر كردن دارند، يا آرزوي زيارت و مسافرت، غروب شب چهارشنبه نيت مي كنند و از خانه بيرون مي روند و در سر گذر يا سر چهارسو مي ايستند و گوش به صحبت رهگذران مي سپارند و به نيك و بد گفتن و تلخ و شيرين صحبتكردن رهگذران تفال مي زنند. اگر سخنان دلنشين و شاد از رهگذران بشنوند، برآمدن حاجتو آرزوي خود را برآورده مي پندارند. ولي اگر سخنان تلخ و اندوه زا بشنوند، رسيدن به مراد و آرزو را در سال نو ممكن نخواهند دانست.

 

   قاشق زني

زنان و دختران آرزومند و حاجت دار، قاشقي با كاسه اي مسين برمي دارند و شب هنگام در كوچه و گذر راه مي افتند و در برابر هفت خانه مي ايستند و بي آنكه حرفي بزنند پي در پي قاشق را بر كاسه مي زنند. صاحب خانه كه مي داند قاشق زنان نذر و حاجتي دارند، شيريني يا آجيل، برنج يا بنشن و يا مبلغي پول در كاسه هاي آنان مي گذارد. اگر قاشق زنان در قاشق زني چيزي به دست نياورند، از برآمدن آرزو و حاجت خود نااميد خواهند شد. گاه مردان به ويژه جوانان، چادري بر سر مي اندازند و براي خوشمزگي و تمسخر به قاشق زني در خانه هاي دوست و آشنا و نامزدان خود مي روند.

 

آش چهارشنبه سوري  

خانواده هايي كه بيمار يا حاجتي داشتند براي برآمدن حاجت و بهبود يافتن بيمارشان نذر مي كردند و در شب چهارشنبه آخر سال «آش ابودردا» يا «آش بيمار» مي پختند و آن را اندكي به بيمار مي خوراندند و بقيه را هم در ميان فقرا پخش مي كردند.

 

تقسيم آجيل چهارشنبه سوري

زناني كه نذر و نيازي مي كردند در شب چهارشنبه آخر سال، آجيل هفت مغز به نام «آجيل چهارشنبه سوري» از دكان رو به قبله مي خريدند و پاك مي كردند و ميان خويش و آشنا پخش مي كردند و مي خورند. به هنگام پاك كردن آجيل، قصه مخصوص آجيل چهارشنبه، معروف به قصه خاركن را نقل مي كردند. امروزه، آجيل چهارشنبه سوري جنبه نذرانه اش را از دست داده و از تنقلات شب چهارشنبه سوري شده است.

 

 گرد آوردن بوته، گيراندن و پريدن از روی آن و گفتن عبارت "زردی من از تو، سرخی تو از من" شايد مهمترين اصل شب چهارشنبه سوری است. هر چند که در سالهای اخير متاسفانه اين رسم شيرين جايش را به ترقه بازی و استفاده از مواد محترقه و منفجره خطرناک داده است

پس اميدورام دوستان عزيز با خواندن اين مطالب قشنگي اين رسم را با انجام كارهاي خطرناك و استفاده از ترقه هاي خطرناك خراب نكنند 

مراسم ديگري مانند  توپ مروارید ، فال گوش ، آش نذری پختن ، آب پاشی ، بخت گشائی دختران ، دفع چشم زخمها ، کندرو خوشبو ، قلیا سودن ، فال گزفتن هم در این شب جزو مراسمات جالب و جذاب می باشد

 


 

   تحريف آيين چهارشنبه سوري

 

يافته هاي پزوهشي نشان مي دهد كه تمامي آيين ها و يادمان هايي كه مردم ايران در هنگامه گوناگون بر پا مي داشتند و بخشي از آنها همچنان در فرهنگ اين سرزمين پايدار شده است ، با منش ، اخلاق و خرد نياكان ما در آميخته بود و در همه آنها ، اعتقاد به پروردگار ، اميد به زندگي ، نبرد با اهريمنان و بدسگالان و مرگ پرستان ، در قالب نمادها ، نمايش ها و آيين هاي گوناگون نمايشي گنجانده شده بود .

رفتار خشونت آميز و مغاير با عرف و منش جامعه نطير آنچه كه امروزه تحت نام چهارشنبه سوري شاهد آن هستيم ، در هيچكدام از اين آيين ها ديده نمي شود .

 

بهتر است بگوييم ، كساني كه با منفجر كردن ترقه و پراكندن آتش سلامتي مردم را هدف مي گيرند ، با تن دادن به رفتاري آميخته به هرج و مرج روحي ، آيين چهارشنبه سوري را تحريف كرده اند.


منبع : کودکان


برچسب‌ها: نوروز, چهارشنبه سوری
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۲ اسفند۱۳۹۰ساعت 15:26  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان


پیچیده ترین تقاطع غیر هم سطح
( تقاطع قاضی هری پرگرسون – لوس انجلس )
عکسهایی از جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان
این تقاطع غیر هم سطح در لوس آنجلس کالیفرنیا واقع شده و یکی از پیچیده ترین تقاطع های غیر هم سطح در جهان است. در اینجا ورود و خروج به تمام جهت ها انجام می شود. این تقاطع از سطوح مختلفی از پل ها تشکیل شده که یک شبکه ی پیچیده از راه های مختلف را ایجاد می کند و باعث می شود که روانی ترافیک در دو بزرگراه درون استانی حفظ شود. این تقاطع غیر هم سطح در سال ۱۹۹۳ افتتاح شد. پل های این تقاطع در ۴ سطح مختلف واقع شده اند و هرکدام لاینی مخصوص دسترسی محدود برای موارد اضطراری دارند.
 

کوتاه ترین خیابان جهان
( اِبِنزِر پِلِیس – اسکاتلند )
عکسهایی از جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان
خیابان ابنزر پلیس در کیتنس اسکاتلند عنوان کوتاه ترین خیابان جهان را در کتاب رکورد های گینس از آن خود کرده است. طول این خیابان تنها ۲.0۶ متر است و تنها یک آدرس در آن وجود دارد که متعلق به درب هتل مَکِیز است که در سال ۱۸۸۳ ساخته شده. به صاحب این هتل گفته شده بود که بر روی کوتاه ترین جهت ساختمان اسمی نوشته شود. نهایتاً در سال ۱۸۸۷ رسماً به نام خیابان خوانده شد.
 
 
باریک ترین خیابان جهان
( اسپرورهافس تراب – آلمان )
عکسهایی از جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان
باریک ترین خیابان جهان در شهر بادن ورتن برگ آلمان قرار دارد. عرض آن در باریک ترین جا ۳۱ سانتی متر و در پهن ترین جا ۵۰ سانتی متر است. این راه در سال ۱۷۲۷ و در جریان بازسازی هایی ساخته شده که بعد از یک آتش سوزی بزرگ در سال ۱۷۲۶ که تمام شهر را سوزانده بود انجام گرفته است، و به طور رسمی در اداره ی املاک به عنوان خیابان شماره ی ۷۷ ثبت شده است.
 
 
شیب دار ترین خیابان
( خیابان بالدوین – نیوزیلند )
عکسهایی از جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان
خیابان بالدوین که تقریباً در حومه ی شهر دونِدین در جنوب نیوزیلند واقع شده، به عنوان شیب دار ترین خیابان جهان شناخته شده است. این خیابان نسبتاً کوتاه ۳۵۰ متر طول دارد و به سمت شرق از دره ی لیندزی کریک تا سیگنال هیل کشیده شده است. قسمت های پایینی این خیابان شیب معمولی دارد و سطح آن با آسفالت پوشیده شده اما قسمت های بالایی این خیابان بن بست به طور قابل ملاحظه ای شیب دار است و سطح آن با بتن پوشیده شده تا هم مقاومت بیشتری داشته باشد ( چون آسفالت در گرما شل می شود و به سمت پایین سر می خورد ) و هم از زمستان های سرد این شهر امنیت بیشتری داشته باشد.
حد اکثر شیب خیابان بالدوین ۱۹ درجه یا ۳۵ درصد است. این یعنی در هر ۲.۸۶ متر که به صورت افقی در این خیابان حرکت کنید ارتفاع آن یک متر بیشتر می شود. این شیب مثل بسیاری دیگر از خیابان های این شهر به طور غیر عمدی پیش آمده است. در کشور نیوزیلند خیابان ها بر اساس الگوی شبکه ای و بدون در نظر گرفتن نوع زمین و توسط مهندسان لندن طراحی شده است.
 
پر پیچ و تاب ترین خیابان
( خیابان لومبارد – سن فرانسیسکو )
عکسهایی از جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان
این خیابان عجیب بخشی از خیابان لومبارد در سن فرانسیسکو و بین خیابان های هاید و لوین ورت قرار دارد. طول آن یک چهارم مایل است و محدودیت سرعت در این خیابان تنها ۵ مایل در ساعت است و به سمت پایین یک طرفه است. در دو طرف این خیابان گران قیمت ترین خانه ها، عمارت ها و آپارتمان های سن فرانسیسکو قرار دارند که بسیار طرفدار دارند.
در اصل به دلیل اینکه وسایل نقلیه نمی توانستند در شیب ۲۷ درصدی این خیابان به درستی حرکت کنند ساخته شد؛ پیشنهاد شد که این خیابان به صورت مارپیچ ساخته شود تا بالا و پایین رفتن از آن آسان تر باشد. حالا شیب ۱۶ درصدی آن برای پیاده ها هم مناسب تر است. توجه : اکثر کسانی که با سن فرانسیسکو آشنایی ندارند فکر می کنند که خیابان لومبارد پر پیچ ترین خیابان است که این طور نیست. این خیابان شناخته شده تر و زیباتر است و همچنین بخشی از قسمت ثروتمند نشین شهر است. خیابان پر پیچ و خم اصلی، خیابان ورمونت بین خیابان بیستم و بیست و دوم در پورترِرُو ی سن فرانسیسکو است. 
 
طولانی ترین آزاد راه درون کشوری
( آزاد راه شماره ۱ – استرالیا )
عکسهایی از جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان
آزاد راه شماره ۱ در استرالیا شبکه ای از آزاد راه ها است که در تمام قاره ی استرالیا کشیده شده و تمام مراکز ایالات اصلی را به یکدیگر وصل می کند. جمعاً طول آن به ۱۴۵۰۰ کیلومتر می رسد و طولانی ترین آزاد راه در جهان است. روزانه بیش از یک میلیون نفر از مناطق مختلف آن عبور می کنند. 
 
بزرگترین میدان جهان
عکسهایی از جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان
اکثر مردم وقتی دور پوتراجایا و خصوصاً نزدیک دفتر نخست وزیر در حال رانندگی هستند نمی دانند که در بزرگترین میدان جهان هستند. در هنگام رانندگی ذهن خود را پاک کنید و به اطراف خود با دقت نگاه کنید، آنگاه متوجه می شوید که در بزرگترین میدان جهان یا مالزیا بوله در حال رانندگی هستید.
دلیل اصلی که افراد متوجه این موضوع نمی شوند این است که این محل در داقع یک تپه است. طول خیابان پیرامون این میدان حد اکثر ۳.۴ کیلومتر است و اسم این خیابان پرشیا ران سلطان صلاح الدین عبدالعزیز شاه است. 
 
عریض ترین خیابان
( خیابان ۹ دو خولیو  – بوینس آیرس، آرژانتین )
عکسهایی از جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان
۹ جولای ۱۸۱۶ روز تولد آرژانتین است. در این روز کشور آرژانتین استقلال خود را به دست آورد و مردم آرژانتین برای بزرگ داشت این واقعه ی بزرگ، یک خیابان اصلی در مرکز شهر بوینس آیرس را به نام ۹ دو خولیو نام گذاری کردند. اما این یک خیابان عادی نیست عرض آن ۹ لاین است با باغچه هایی در وسط  دو سمت خیابان. این عریض ترین خیابان جهان است. برای افرادی که سریع راه می روند و پاهای بلندی دارند ۲ چراغ قرمز طول می کشد تا از یک طرف به طرف دیگر خیابان بروند. در حالی که این توقف اجتناب ناپذیر در وسط خیابان امکان مشاهده ی منظره ی زیبایی از شهر و عظمت این خیابان را به افراد می دهد. این خیابان بخش های مختلفی از این کلان شهر را به هم مرتبط می سازد و بعضی از نقاط دیدنی بوینس آیرس هم در طول مسیر دیده می شود. 
 

طولانی ترین خیابان جهان
( خیابان یونگ – اونتاریو، کانادا )
عکسهایی از جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان
خیابان یونگ یک شاه راه اصلی است که با طولی برابر با ۱۸۹۶ کیلومتر دو دریاچه ی اونتاریو و سیمکو را به یکدیگر وصل می کند. تقریباً مسافتی برابر با فاصله ی سن دیه گو در کایفرنیا تا سیاتل در واشینگتن.
( البته در کتاب رکورد های گینس دیگر خیابان یونگ طولانی ترین خیابان جهان نیست بلکه بزرگراه پن آمریکن بزرگترین جاده ی ماشین رو در جهان است ). 
 
پیچیده ترین میدان جهان
( میدان مجیک – سویندون، انگلستان )
عکسهایی از جالب ترین خیابان ها و جاده های جهان
میدان مجیک در انگلستان در سال ۱۹۷۲ ساخته شد و از ۵ میدان کوچک تر تشکیل شده که یک دایره را تشکیل می دهند. اسم این میدان از یک سریال تلویزیونی کودکانه به نام میدان جادویی ( Magic ) گرفته شده است. این میدان به عنوان چهارمین تقاطع ترسناک انگلستان انتخاب شده است.


برچسب‌ها: معماري, خيابان, جاده, غيرهمسطح, شهرسازي
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۰ساعت 9:55  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

ونکوور، الگوی شهری 2020


تلاش برای ایجاد و حفظ شهری که در آن احترام به محیط‌ زیست بخشی از اولویت‌های مدیریت شهری به‌شمار می‌آید، یکی از اصولی است که شهرداری‌ها در کانادا به آن توجه خاص می‌کنند.

 به گزارش شهرنوشت، در شهر ونکوور، مسئولان شهر خود را ملزم می‌دانند تا برنامه‌های زیست‌محیطی ویژه‌ای را برای بهره‌مندی از شهری سازگار با محیط‌ زیست، تدوین و اجرا کنند. یکی از بخش‌های ویژه این برنامه شامل سازه‌ها و سازندگان ساختمان‌ها می‌شود که رعایت اصول ساخت‌وساز سبز به عنوان یک اصل برای آنها الزامی است.

از آنجایی اعتقاد کلی بر این است که سازه‌ها و ساختمان‌هایی که براساس اصول ساخت و ساخت سبز بنا می‌شوند، می‌توانند تأثیرات منفی بر محیط‌زیست را به حداقل برسانند؛ لذا در شهر ونکوور سمت و سو گرفتن به ایجاد ساختمان‌های سبز بخشی از وظایف شهرداری‌ها به شمار می‌رود. ساختمان‌ها و سازه‌های سبز در این شهر به‌دلیل رعایت نکات خاص و سازگار با محیط‌زیست، انرژی کمتری مصرف می‌کنند. این سازه‌ها باید طوری طراحی شوند که علاوه بر بهره‌وری بیشتر، هماهنگ با اقلیم و محیط ‌زیست باشند.


 

چشم‌انداز 10 ساله

برنامه‌ریزان شهری چشم‌انداز 10 سال آینده ونکوور را طوری تدوین کرده‌اند که براساس آن این شهر در حال حرکت به سوی داشتن ساختمان‌هایی بدون تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2020 باشد.

بر همین اساس، برنامه‌های مرتبط با ساختمان سبز به افراد کمک خواهد کرد تا نه تنها درباره تکنیک‌های ساختمان سبز آموزش ببینند بلکه با مقررات و قوانین حقوقی در این مورد نیز آشنا شده و بتوانند سازه‌های سبزتر و پایدارتری را طراحی و اجرا کنند.

 

استراتژی GBS

مدیریت شهری ونکوور برای تضمین اجرای چشم‌انداز 10ساله خود اقدام به تعریف راهبردهایی برای ساختمان سبز تحت‌عنوان GBS کرده است. GBS در حقیقت استراتژی‌ای است که براساس آن، شکل و سطح کاربری‌های ساختمان‌های تجاری، خدماتی، اقامتگاه‌هایی با تراکم انسانی بالا و... تعریف می‌شوند و به‌منظور کاهش تأثیرات ساختمان‌سازی و زیرساخت‌های وابسته به آن طراحی شده است. بخشی از این اقدامات شامل مدیریت آب‌های حاصل از بارندگی، مصرف آب خانگی، تقاضای سفر، منظر و اکولوژی، تامین حمایت‌ها و پشتیبانی‌های حقوقی از قوانین مربوط به مصارف انرژی، تصویب قانون حقوقی مصارف انرژی، کاهش به‌طور متوسط 12 تا 15 درصدی نیازهای مصرف انرژی با کمک این قانون به‌منظور دستیابی به اهداف برنامه‌های تشویقی ساختمان‌های تجاری برای حفظ محیط‌زیست کانادا و... می‌شود.

مدیریت تقاضای سفر نیز یکی از مواردی بود که برای همسو شدن ونکوور با المان‌های یک شهر سبز، مد نظر قرار گرفته است. در این بخش، ارائه راهکارهایی به رانندگان برای کاهش نیاز به پارکینگ به‌وسیله کاهش سفرهای شهری، امکان‌سنجی دوباره نیازهای فوری پارکینگ‌ها، به روز کردن نیازهای امنیتی برای پارکینگ‌های دوچرخه و تسهیلات لازم برای پایانه‌های آنها، گسترش مدیریت تقاضای سفر برای نواحی جدید شهری و بهبود و توسعه نیازهای شارژ وسایل نقلیه الکتریکی در مکان‌های خاص آنها، به‌عنوان بخشی از موارد مهم در مدیریت تقاضای سفر مورد بازبینی قرار گرفته است.

در حال حاضر شورای GBS برای رسیدن به استانداردهای شهر سبز پروژه‌های متعددی را در دست اقدام دارد که مدیریت آب‌های جاری ناشی از نزولات جوی، کاهش خطرات ناشی از جزایر گرمایی، حفظ آب، بهره‌وری انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای، طراحی غیرعامل و انحراف مسیر زباله، از آن جمله هستند.

مدیریت شهری ونکوور برای مدیریت آب‌های جاری ناشی از نزولات جوی اقدام به تجزیه و تحلیل رفتاری سیلاب‌ها همراه با توصیه‌ها و زمان‌بندی‌هایی برای برنامه‌های مدیریت سیلاب شهری کرده است.

در مورد کاهش خطرات ناشی از جزایر گرمایی نیز دستورالعمل‌هایی را برای کسانی که به‌صورت داوطلبانه اقدام به ساخت پشت بام سبز می‌کنند، ارائه کرده است. این دستورالعمل‌ها مدیریت آب‌های روان را در ونکوور بهبود بخشیده، مصرف انرژی در ساختمان را بهینه کرده و نمای زیباتری به آن بخشیده است.

شورای GBS برای حفظ آب شهر، تنها اجازه استفاده از لوله‌ها و اتصالاتی که استانداردهای ANSI دارند و بدون نشت آب هستند، صادر می‌کند، همچنین بهبود سیستم‌های آبیاری برای کاهش میزان مصرف آب فضای سبز تا میزان 50 درصد را نیز در دستور کار قرار داده است.

این شورا در مورد بهره‌وری انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای، بهبود اهداف مصرف انرژی از طریق تغییر شکل را به‌عنوان جایگزینی در مصرف انرژی مدنظر دارد و در کنار آن به موضوع طراحی غیرعامل پرداخته است. تخمین میزان سطوح غیرمفید مانند آنچه در دهکده المپیک شهر ونکوور به‌کار رفته است، دسترسی آسان و عملی با ایجاد مسیرهای پهن، تطابق‌پذیری دسترسی‌های طراحی فعلی با ویژگی‌های طراحی غیرعامل از لحاظ قوانین و دستورالعمل‌ها، استفاده از نور خورشید در طراحی، گردش طبیعی هوا در نفوذ نور خورشید درون سایت‌ها به‌منظور راحتی بیشتر استفاده‌کنندگان و در نهایت بهره‌وری بیشتر از انرژی، بخشی از موارد مطرح شده در موضوع طراحی غیرعامل شهر ونکوور است.

انحراف مسیر زباله نیز یکی از اصلی‌ترین مواردی است که در سیستم مدیریت سبز شهر ونکوور به‌طور جدی به آن پرداخته می‌شود. توسعه برنامه‌های مدیریت زباله ساختمانی برای همه پروژه‌های ساختمانی که در فرایند اجازه ساخت یک ساختمان مشخص شده است، توسعه بازیافت از طریق تجزیه و تحلیل کاربری ساختمان و استفاده مجدد از زیرساخت‌ها، ارائه دستورالعمل‌های محلی و اصلاحاتی برای زباله‌های جامد از طریق قانون به‌منظور کاهش نخاله‌های ساختمانی (ضایعات، مواد قابل بازیافت و مواد ارگانیک) از موارد کلیدی در این بخش است.

همه این اقدامات در ونکوور سبب شده است تا مدیران این شهر مدعی باشند که تا 10 سال دیگر ونکوور یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی و الگو برای شهرهایی خواهد بود که قصد دارند ساختمان‌های سبز داشته باشند و زیستگاهی سازگار با محیط‌زیست را برای شهروندانشان خلق کنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۶ بهمن۱۳۸۹ساعت 16:39  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

هتلی معلق روی آب


شركت معماری روسی "رمی استدیو" طرح ساخت زیست-كره ای را ارائه كرده است كه می تواند بر روی آب نیز معلق شده و در برابر شرایط دشوار و متغیر اقیانوسی و زمینی كاملا مقاوم باشد. 

این هتل-كشتی به گونه ای طراحی شده تا بتواند در برابر طوفانها، امواج جزر و مدی و بالا رفتن سطح آب اقیانوسها در كنار پدیده های مخربی از قبیل زلزله و دیگر فجایع طبیعی از خود مقاومت نشان دهد.


این هتل می تواند بر روی آب نیز شناور شده و بر روی سطح آب با عملكردی كاملا مستقلانه محیطی پایدار و پاك و سبز را برای مهمانان و ساكنان خود فراهم خواهد آورد، ساكنانی كه احتمالا هرگز نباید این هتل را ترك كنند!


این طرح كه معماری آن از صدفها الهام گرفته شده است از یك سیستم ویژه تحمل بار برخوردار است كه با توزیع متناسب وزن آن را در برابر زمین لرزه ها مقاوم می كند، در حالی كه چارچوبهای از پیش ساخته شده امكان ساختن سریع و ساده این ساختمانهای صدفی شكل را فراهم خواهد آورد.باغهای داخلی این ساختمانها با ایجاد فضای گلخانه ای و ذخیره كافی نور روز به منظور مصرف در اتاقهای این هتل مناظر شگفت انگیزی را برای ساكنین به وجود می آورد. در ساخت این هتل از سلولهای خورشیدی، سیستم جمع آوری آب باران و پنجره های خود تمیز شونده نیز استفاده خواهد شد. جدا از ویژگی های سبز این هتل، به نظر می آید طراحی شگفت انگیز آن از فیلمهای علمی تخیلی برگرفته شده است و از آنجایی كه شركت "رمی استدیو" این طرح را با همكاری اتحادیه بین المللی معماری و به عنوان بخشی از برنامه "معماری برای بقا در هنگام فجایع طبیعی" ارائه كرده است، امید می رود رو به وخامت گذاشتن گرمای جهانی به حدی نرسد كه بشر به استفاده از چنین هتلهایی نیاز پیدا كند.


منبع :    www.ayandenews.com/news/22820


برچسب‌ها: معماري, هتل, زيست, كره
+ نوشته شده در  شنبه ۱۱ دی۱۳۸۹ساعت 11:44  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

طریقه آجرفرش کردن فرنگی هابرچسب‌ها: آجر فرش, معماري
+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ آبان۱۳۸۹ساعت 16:46  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

ورزشگاههای تمام خورشیدی قطر برای جام جهانی 2022

قطر در ادامه تلاشهایش برای میزبانی جام جهانی فوتبال سال 2022 قصد دارد طرح شرکت معماری بریتانیایی فوستر را برای ساخت ورزشگاهی کاملا خورشیدی اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشگاه "لوسیل آیکانیک" که در دوحه پایتخت قطر ساخته شده و گنجایش میزبانی 86 هزار و 250 تماشاچی را خواهد داشت توسط پارکینگها و غرفه های خدماتی محصور خواهد شد که سقف تمامی آنها را صفحات خورشیدی تشکیل می دهند.

این صفحه های خورشیدی به اندازه ای انرژی تولید خواهند کرد که انرژی مورد نیاز ورزشگاه در هنگام برگزاری مسابقات را تامین کرده و در عین حال به ساختمانهای همسایه ورزشگاه نیز انرژی خواهد رساند.

 این ورزشگاه که طرح آن در کنفرانس "رهبران فوتبال" این هفته لندن رونمایی شده از تکنولوژی های دوستدار محیط زیست برخوردار است که می توانند هوای ورزشگاه را در حرارت غیر قابل تحمل دوحه، خنک نگه دارند. سقف توگود این ورزشگاه به سیستم عملیاتی بادگیر مانندی مجهز بوده و بخش مرکزی سقف زین مانند ورزشگاه از قابلیت باز و بسته شدن کامل برخوردار است.

تماشاچیان از طریق 6 پل که بر روی استخرهای آبی که ورزشگاه را احاطه کرده و شمایلی شناور مانند به آن داده اند، وارد ورزشگاه می شوند. دسترسی به این ورزشگاه که در شمال دوحه ساخته خواهد شد، از طریق جاده های اصلی و خطوط جدید مترو امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس گزارش گیزمگ، قطر برای دستیابی به حق میزبانی جام جهانی فوتبال سال 2022 با کشورهایی مانند استرالیا، بلژیک، انگلستان، هلند، پرتغال، روسیه، کره جنوبی، اسپانیا و آمریکا در حال دست و پنجه نرم کردن است که نتیجه نهایی این رقابت برای میزبانی جامهای جهانی 2018 و 2022 در دوم دسامبر سال جاری اعلام خواهد شد.

سایر ویژگیهای ورزشگاههای قطر

قطر پنج طرح مختلف را برای ساخت ورزشگاههایی با ویژگیهای متفاوت ارائه کرده است. یکی از این طرحها ورزشگاهی است که از پوسته خارجی خاصی برای نمایش دادن تصاویر مسابقه فوتبال ساخته شده است. ورزشگاهی دیگر از روبانهای رنگارنگی پوشیده شده است که نمادی از تیمهای شرکت کننده در این رقابتها خواهد بود و ورزشگاه دیگر آن به استخر، چشمه های آب معدنی و فروشگاه مجهز خواهد بود.

چشم جام جهانی که با الهام از صدفهای دریایی طراحی شده و به یک چشم بزرگ شباهت دارد. سقف این ورزشگاه قابل انعطاف بوده و نمای آن به واسطه باغچه های اطراف آن بسیار دیدنی است. در طرحی دیگر ورودی ورزشگاه با پل دوستی میان قطر و بحرین در ارتباط است. پلی که قطر را به جزیره همسایه اش وصل می کند و یکی از شگفتی های معماری جهان به شمار می رود. انرژی اکثر این ورزشگاهها از خورشید تامین خواهد شد و هر یک از آنها از سیستم کنترل اقلیمی برخوردار خواهد بود که با وجود کویری بودن شرایط آب و هوایی، دمای ورزشگاه را زیر 27 درجه سلسیوس نگاه خواهد داشت.

روبانهای جام جهانی که رنگ آنها رنگ تیمهای حاضر در رقابتها را آشکار می کند و به عنوان سمبلی برای دوستی، بردباری و احترام متقابل میان جام جهانی، فیفا و قطر است. پس از برگزاری رقابتهای جام جهانی 2022 برخی از قطعات این ورزشگاهها جدا شده و به منظور بهبود سطح ورزش فوتبال به دیگر کشورها انتقال خواهند یافت.  

منبع: www.memaran.ir


برچسب‌ها: معماري, ورزشگاه, جام جهان2022, انرژي خورشيدي
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۶ مهر۱۳۸۹ساعت 23:42  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

مجموعه فرهنگ سراي نياوران

مجموعه فرهنگ سراي نياوران با طراحي مهندس كامران ديبا، در همسايگي كاخ نياوران در خيابان پاسداران، به عنوان نخستين فرهنگ سراي ايران احداث شد. ساخت اين بنا در تاريخ 1355 شمسي شروع و در سال 1356 به اتمام رسيد. مساحت مجموعه نياوران 110 هزار مترمربع است كه زيربناي ساختمان ها 10 هزار متر مربع مي باشد.

اين مكان از سال 1364 تا 1374 به عنوان دانشكده هنر و زير نظر وزارت ارشاد فعاليت نموده و در سال 1374 با عنوان رسمي فرهنگسرا شروع به كار كرد.

پرسپكتيو فرهنگسراي نياوران

گرچه اين مجموعه به صورت قسمت هاي مجزا طراحي شده و بعد در كنار هم قرار گرفته اما با بداعت هاي خاص، معمار توانسته ارتباطي صحيح و جستجوگر ميان دو ساختمان بوجود آورد. البته قسمت شمالي مجموعه به علت آنكه در اختيار موسسه تحقيقات رياضي و فيزيك قرار گرفته غير قابل بازديد مي باشد.

 

حياط مركزي فرهنگ سراي نياوران


ساختمان فعلي فرهنگ سراي نياوران در بخش جنوب غربي بستر واقع شده و تركيبي از اجزاي مختلف مي باشد كه بر گرد حياط نظام يافته اند كه قرارگيري مجموعه بدين نحو، تقريبا شكل "U" مانندي را بوجود آورده است. حجم كلي بنا با ارتفاع حدود دو طبقه ديده مي شود و تمامي اجزاي مجموعه داراي ارتفاعي تقريبا يكسان هستند.


  موقعيت فعلي فرهنگ سراي نياوران در مجموعه

 

سر در ورودي اين بنا، به صورت متقارن است. اين سر در به عنوان پيش ورودي براي دسترسي به درب اصلي فرهنگسرا مي باشد. سر در فوق برگرفته از ساختار فضاي هشتي در معماري سنتي مي باشد.

سمت راست درب ورودي نگهباني قرار گرفته و دسترسي به ساختمان هاي اصلي از طريق پله ها صورت مي گيرد. وجود دو عامل بعدي، سكوها و شمشاد ها در دو طرف پله ها، عمل هدايت مخاطب به ساختمان اصلي را به عهده دارد.

براي ورود به حياط مركزي مخاطب مقيد به گذشتن از زير قالب سنتي كه به شكل سر در ورودي است مي باشد. حياط مركزي يكي ديگر از نمودهاي سنتي است كه در اين بنا استفاده شده است. اين قسمت داراي دو آبنما و دو باغچه مي باشد و تمامي دربهاي ساختمان به اين سمت باز مي شود.

سردر ورودي به حياط مركزي


سازه اين بنا مسلح مي باشد. در زيبايي شناختي اين ساختمان، طراح با تركيبي ميان بافت (بتن و سنگ)، فرم (ساده هندسي) و سنت (معماري ايراني) توانسته ساختار جدي از معماري سنتي و مدرن را خلق نمايد. بافت نماي مجموعه، بتني با چاشني خردلي رنگ مي باشد كه در سطح نماهاي دو بخش نگارخانه و نمايشخانه بلوك هاي رومي در داخل قالبي از بتن و همباد با آن ديده مي شوند.

  پلان معرفي فضاهاي طبقه همكف فرهنگ سراي نياوران

نماهاي داخلي از حياط مركزي 

نماهاي داخلي از حياط مركزي


سالن گوشه در انتهاي حياط مركزي و بين دو ساختمان قرار گرفته به طوري كه طراح توانسته اين دو ساختمان را به هم متصل كند. در ساختمان فعاليت هاي گوناگون هنري برگزار مي شود.

 

بلوك هاي رومي در داخل قالبي از بتن در بدنه نگارخانه

 كتابخانه مجموعه شامل كتابهاي تخصصي هنر بوده و شامل فضاهاي زير مي باشد:

1-      ورودي  2- فضاي تقسيم  3- قسمت كاتالوگ ها  4- مراجعه و تحويل  5- مخزن  6- سالن مطالعه

كتابخانه مجموعه فرهنگسراي نياوران 

در انتها لازم از زحمات آقاي محمد منفرد كه در گرفتن مجوز بازديد و پلان هاي مجموعه نقش اصلي را ايفا كردند تشكر نماييم.  


برچسب‌ها: فرهنگسرا, معماري, نياوران, فرهنگسراي نياوران, كامران ديبا
+ نوشته شده در  شنبه ۲۳ مرداد۱۳۸۹ساعت 15:46  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

خانه فیلم معمار و آشنایی با پورتزانپارک

روز پنجشنبه 27 خرداد ماه سال 89  در خانه هنرمندان برنامه ای معماری ترتیب یافته بود که برای آشنایی با معمار فرانسوی Chirisian de Portzanmpacs و با نمایش دو فیلم از دو اثر او یکی فیلارمونیک لوکزامبورگ و دیگری شهرموسیقی همراه بود.
در این برنامه بین دو فیلم پخش شده آقای محمدرضا حائری که از نزدیک با پورزانپارک ملاقات کرده و از بناهای ایشان بازدید داشته اند صحبت کردند ، جناب آقای حائری معمار و شهرساز هستند که از اطلاعات خوبی برخوردار بوده و خردمندانه سخن می گفتند ، ایشون زندگی پورزانپارک رو معرفی کرده و به توصیف معماری ایشون پرداختند ، از نظر آقای حائری ، پورزانپارک معمار و شهرسازی است که در عین حال چند ساحتی در اخلاقو شخصیت و حرفه می باشد ، او همانطور که محیط های شهری می آفریند ، فضای معماری را خلق می کند و به فضای تهی میان کالبد ارزش فراوانی می بخشد ، او از زمره معمارانی است که از بزرگترین اجزا تا کوچکترین اجزای بنا را خود طراحی کیمی کند و مبلمان طراحی شده خویش را به کار می بنند ، او در معماری به نوعی موضوع را خورد کرده و همزمان با موضوع بنا را تک تک کرده و در سایت می چیند و سپس با دیدی خلاق و ابتکاری منحصر به فرد جوری تمام تکه های به هم مرتبط می کند که همه پازلی زیبا را شامل می شوند ، معماری او به فضا روح داده و در عین حال اجتماعی و پویا و کاربردی است.
برنامه پنجشنبه خانه هنرمندان ، برنامه ای بسیار مفید بود.

معرفی دو بنا از معمار فرانسوی پورتزانپارک

 پورزانپارک معمار و شهرسازی است که در عین حال چند ساحتی در اخلاق و شخصیت و حرفه می باشد ، او همانطور که محیط های شهری می آفریند ، فضای معماری را خلق می کند و به فضای تهی میان کالبد ارزش فراوانی می بخشد ، او از زمره معمارانی است که از بزرگترین اجزا تا کوچکترین اجزای بنا را خود طراحی کیمی کند و مبلمان طراحی شده خویش را به کار می بنند ، او در معماری به نوعی موضوع را خورد کرده و همزمان با موضوع بنا را تک تک کرده و در سایت می چیند و سپس با دیدی خلاق و ابتکاری منحصر به فرد جوری تمام تکه های به هم مرتبط می کند که همه پازلی زیبا را شامل می شوند ، معماری او به فضا روح داده و در عین حال اجتماعی و پویا و کاربردی است.


شهر موسیقی در شمال شرق پاریس و در انتهای پارک دولاویت قرار گرفته است. در حقیقت این مجموعه کنسرواتور موسیقی و رقص می باشد. زمین این مجموعه سابق کشتارگاه بوده است و در قالب مسابقه ای معماری گذارده شد.
این بنا ضمن برآوردن نیازهای کاربردی سیالیت خویش را با توجه به موضوع حفظ کرده است.


Cité de la Musique et de la Danse
شهر موسیقی
cite de la musique


فیلارمونیک لوکزامبورگ
در سال 2005 افتتاح گشت ، این بنا از نظر فرم با مکعب مستطیل های بناهای مجاور تضادی حجمی ایجاد می کند و و رنگ آن نیز یکدست سفید است ، بنای مرکزی که شامل سالن کنسرت و دو سالن تمرین است و بخش اداری است ، توسط دو منحنی تعریف شده اند که در دو نقطه با هم تلاقی دارند ، یکی به طرف میدان و دیگری به سمت خیابان کندی است که نشانه خوبی برای پیدا کردن ورودی است.

PhilharmonieLuxembourg.jpg
The philharmonie Luxembourg
فیلارمونیک لوکزامبورگ


برچسب‌ها: خانه هنرمندان, معماري, خانه فيلم معمار, فيلم معماري, پورتزانپارك
+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ خرداد۱۳۸۹ساعت 0:42  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

ٌwork shop

گزارشی از سمپوزیوم معماری ایران و اتریش

خانه هنرمندان ایران

 

بخش اول

دیروز سه شنبه با برگزاری مراسمی در مورد کارها و طراحی های دو معمار اتریشی و توضیحات آنها بود.

بخش دوم

امروز چهارشنبه

مراسم ساعت 13:30 با سخنان دکتر دشتی و دو معمار اتریشی حاضر در مراسم شروع شد. حاضرین که 24 نفر بودند به گروه های 3 تا 4 نفره تقسیم شده و به صورت مشترک و گروهی دست به طراحی GEST HOUSE  زدند ، این بنا به صورت پیش فرض در شمرون تهران قرار گرفته و تنها همین اطلاعات در مورد آن داده شد تا هرکس با توجه به دید خود و تجربه به آن بپردازد.

در این کارگاه آموزشی با پیشنهاد طرح آقای پروفسور هولگر نویزیرت ، گفته شد که افراد شرکت کننده به طراحی یک کافه ، رستوران در منطقه شمیرانات بپردازند


در این WORK SHOP بعد از تشکیل گروه ها ، هر گروه به صحبت راجع به موضوع پرداخته و وارد  روند طراحی این مهمونخونه شدند ، در مرحله ابتدایی که نیم ساعت بودند به گروهها فرصت دادند تا در این مورد و نیازهای پروژه و خصوصیات آن صحبت کرده و به جمع بندی برسند ، بعد از اتمام نیم ساعت ، هر گروه به توضیح بحث های خود پرداخت .

 پس از این نیم ساعت ، طبق برنامه گروه ها وارد مرحله بعد شده و برای خود سایت را مشخص کرده به نیاز کارفرما توجه کرده و وارد فاز طراحی شدن.

هر گروه یک ساعت و نیم برای طراحی فرصت داشت و پس از ان هر گروه به نوبت کارهای خود را در معرض دید قرار داده و در موردش توضیح دادند و معماران ایرانی حاضر و معماران اتریشی نظرات خود را ابراز کردند .

گویا این قبیل کارهای گروهی معماری ، که در عمل خواه نا خواه بین شرکت های معماری برای طراحی های پروژه های بزرگ به وجود می آید ،  به این شیوه که در اتریش رایج است و به آن محفل افقی گفته می شود و باعثانتقا حس و درک و تجربه های معماری می گردد.

بخش سوم

فردا پنجشنبه

نشست تخصصی اساتید معماری در مورد آموزش معماری که حضور در آن نیاز به ثبت نام قبلی در دفتر فرهنگی ایران و اتریش دارد.

 

دوستان اگر در این مراسم شرکت می کردید موارد بسیاری می آموختید و تجربه ای گرانبها می اندوختید ، برای من امیدوارم چنین بوده باشد.

منتظر دیدار شما در مراسم بعد و برنامه هایی از این قبیل هستیم.


___________________________________

در این برنامه مدیر کلوب دختر و پسرهای معمار و نویسنده وبلاگ معمار باشی آقای محمد منفرد هم شرکت کرده بودند و توفیق دیدارشون رو داشتیم.


گروه ما هم گروه جالبی بود ، یک آقایی خیلی با شخصیت و دانایی که از اسایتد معماری دانشگاه ساری هم بودن به نام آقای فواد حبیبی با ما همگروه بودن ، یک دختر خانم دانشجو که من متوجه اسمشون نشدم اما دختری خوب و شاداب و سر زنده بود و اخلاقی صمیمانه داشت و من و دو تا پسرا ، ابتدا اون دو تا پسرا خیلی صحبت کردن و بیشتر به جای اینکه مباحث اصلی رو شروع کنند تا به طرح ببرسیم و وارد عمل و طراحی شویم ، بیشتر سعی می کردند که بحث کنند و با کلمات بازی می کنند ، در کلاس هم از این نوع همکلاسی ها داشتیم که بسیار باعث آزار سایرین هستند و نه خودشون چیز بیشتری یاد میگیرند و نه دیگران با این کا ر به نوعی خودشون رو آروم می کنند و به خودشون اعتماد به نفس کاذب میدن ، به هر حال خدا رو شکر اون دو تا پسرا با اومدن همکلاسیشون از گروه ما جدا شده و گروه دیگری برپا کردن که آخرش هم جز چند دیاگرام و بحث به جایی نرسیدند.
اما گروه ما هم  اگر تعریف از خود نباشه ، از مسائل اصلی پروژه و انتظاراتمون صحبت کردیم و اینکه به نظرمون چه مکانی است و چه نیازها و خصوصیاتی داره ، بعد از اون شروع به بررسی طرح های موجود و جایگزین دادیم و از بین اونها و با توجه به نظر اعضا طرحمون رو جلو بردیم ، گروه محمد جان که گفت از ایده آبشار و نشستن پشت آبشار استفاده کردن ، ما هم از ایده این عزیزان الگو گرفته و با کمی تفاوت اون رو به شکل دیگری پیاده کردیم ، چون وقتی این ایده از طرف دوستان اون گروه مطرح شد معماران اتریشی اون رو نقطه ضعف به حساب آورده و به چالش کشیدند ، به خاطر حجم آب آبشار و فکر زمستان و یخ بستن آن ، این بود که ما تصمیم گرفتیم برای اینکه نشون بدیم طرح ایده دوستانمون در گروه محد جان ایده خوبی بوده ، این طرح رو جوری اجرا کنیم تا اونا درس بگیرن و ببینن جور دیگه ای هم میشد اونا رو دید ، برای طرحمون ما ازین ایده در سه شکل فیزیکی استفاده کردیم :
1- سقفهای با شکل نرم و منحنی که در محوطه بوده و روی آن لایه نازکی به قطر یک میلیمتر آب باشد و بعد از طی مسافتی به نهر تبدیل شود.
2- آلاچیق هایی منحنی گونه که به صورت صفحه های منحنی نرم و کنار هم و با قوسهاشون تشکیل محلی دنج رو میدادن که اونا هم آب به همون صورت ازشون عبور میکرد ، به صورتی که در تابستان منظره های اطراف را با فیلتر آب دیده و در زمستان به فیلتر یخ زده نازک مناظر را مشاهده کنیم.
3- سسقفهای باز هم منحنی گونه در دل کوه و صخره ها که به صورت سایه بانه جلو آمده و شیشه هایی که جلوی ان داشت از دور نیز ایجاد انعکاس نور میکرد و مشخص بود.

به هر حال تجربه ای بسیار عالی و منحصر به فرد بود ، همیشه دوست داشتم که تمرین طراحی گروهی داشته باشم.
جای دوست عزیزم حسین هم در این کارگاه گروهی خالی بود. 
به زودی عکسهایی از طرح ها را نیز قرار میدم.


برچسب‌ها: work shop, سمپوزيوم, معماري, ورك شاپ
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۵ خرداد۱۳۸۹ساعت 21:0  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

اجباری

 

به نام خدا

دوستان گرامی وبلاگ

دوست خوبم حسین قائمی ، از ابتدای اردیبهشت به اجباری رفته است . اجباری همون سربازی خودمون هست که درسته شاید خدمتی برای وطن حساب آید ، اما در قرن بیست و یکم و در مورد جوانانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هستند شاید بتوان خدمات بهتری برای کشور از آنان گرفت و نزدیک به دوسال از بهترین دوران عمرشان را صرف کارهای بیهوده نکنند ، شاید اگر تنها همان دوران آموزشی بود ، همه برای شرایط بحرانی آماده بودیم و کمتر وقتی از کسی به بیهودگی میگذشت ، در ضمن من خود اطلاع چندانی ندارم اما به نظرم بسیار خوب خواهد بود پژوهشی در مورد اجباری بودن سربازی و راه های خدمت از راه های دیگر به کشور مورد بررسی قرار گیرد ، اگر به خاطر شرایط همواره خاص ما در منطقه و جهان است ، می توانیم به همین پاکستان همسایه خود نگاه کنیم که سربازی در آنجا اختیاری است ، فکر می کنم آنها بیشتر از ما درگیر جنگ و طالبانیزم و ... هستند .

به هر حال برای دوست عزیزم حسین ، آرزو می کنم که این دوران نیز به راحتی گذشته و با بهترین خاطرات همراه باشد ، جایی آموختم که بهترین تجارت ، شادی دل مردم و بدست آوردن مردمان است ، از این رو سربازی هم جایی برای آشنایی با افرادی جدید هست ، پس به نظرم خیلی هم تجارت بدی نیست ، در اندیشه من همیشه پندار ماست که نگرشی خاص در ما ایجاد می کند و زندگی را در دید ما زیبا و دلپذیر می کند .

حسین جان امیدوارم همواره احساس خوشبختی کنی و این دوران را با تندرستی ، راحتی و و با بهترین تجارب پایان بخشی.دوستان منتظر باشید که پس از اتمام دوران آموزشی حسین باز هم با هم مطالب این وبلاگ را درج خواهیم کرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 22:16  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

مجموعه تاریخی سعدآباد تهران

مجموعه سعدآباد در انتهای شمالی تهران، چهار دوران تاریخی قاجاریه، پهلوی اول، پهلوی دوم و پس از انقلاب را شامل می‌شود. این مجموعه، در دوران قاجار، محل استقرار و سكونت تابستانی شاهان این سلسله بوده است. پس از كودتای سال 1299 و اضافه شدن باغ ها و خانه‌های گوناگون در وسعتی تازه، به اقامتگاه تابستانی رضاشاه اختصاص یافته و كاخ ها و كوشك هایی به مناسبت و ضرورت های گوناگون در جایجای اين پهنهٔ برتافته از درختان چنار و سپيدار و سرو، با فاصله‌ای نسبت به بناهای بازمانده از دوران قاجار، سربرآورده، كه طي ساليان به 18 كاخ كوچك و بزرگ و تعدادی تاسیسات دیگر رسيده است. قدیمی ترین کاخ این مجموعه، کاخ (کوشک) احمدشاهی و جدید ترین کاخ این مجموعه، کاخ لیلا پهلوی، کاخ تابستانی کوچکترین دختر محمدرضا پهلوی بوده است

.

 

پرسپکتیو مجموعه سعدآباد

سردر زعفرانیه مجموعه سعدآباد

کاخ احمد شاهی

این کاخ قدیمی ترین کاخ موجود در مجموعه سعد آباد است که در اواخر سلطنت احمد شاه قاجار و از سال 1297 ساخت آن آغاز و در هنگام وزارت جنگی رضا شاه، ساخت بنای آن به پایان رسید. در حال حاضر نیز به گفته کارکنان مجموعه سعدآباد ، از این محل به عنوان پایگاه  بسیج خواهران استفاده می‌شود و غیر قابل بازدید برای عموم می‌باشد.

 

کاخ احمد شاهی مجموعه سعدآباد

ساختمان جمهور (کاخ ملکه مادر)

این کاخ در دوران پهلوی، محل آخرین سال های زندگی رضا شاه، قبل از تبعید به جزیره موریس و محل زندگی مادر شاه (تاج الملوک) تا دوران انقلاب بوده است. این کاخ در حال حاضر در اختیار نهاد ریاست جمهوری می‌باشد و غیر قابل بازدید برای عموم است.

 

کاخ سبز (قصر سنگی، کاخ شهوند، کاح رضا شاه پهلوی)

یکی از زیباترین کاخ های سلطنتی موجود در ایران می‌باشد که در نقطه‌ای مرتفع، در شمال غربی مجموعه سعدآباد قرار دارد. کار ساخت و تکمیل آن از زمان وزارت جنگی رضاشاه، تا اوایل سلطنتش (سالهای 1301 تا 1307خورشیدی) به طول انجامید. رضا شاه از طبقه همکف به عنوان محل زندگی و دفتر کار خود و از زیر زمین به عنوان انباری استفاده می‌کرد که البته در زمان پهلوی دوم زیر زمین آن نیز بازسازی و مورد استفاده قرار می گرفت. این کاخ به دلیل استفاده از سنگ های سبز کمیاب معدن خمسه زنجان در نمای خارجی آن به قصر سنگی نیز معروف است. ملات سنگ ها از جنس سرب است و مانع شکستن آنها در اثر انقباض و انبساط می‌شود. درب اصلی کاخ از سمت شمال غربی به سمت رشته کوه‌های مرتفع البرز گشوده می‌شود. سر در و ستون های ورودی کاخ نیز از جنس سنگ مرمر خراسان و ترکیب و تلفیقی از نقوش و موتیف های هنر ایرانی و اروپایی است. با بازسازی و مرمت کاخ، قصر سنگی به کاخ شهوند، معروف گردید و پس از انقلاب ایران، به کاخ سبز تغییر نام داد.

 

کاخ سبز مجموعه سعدآباد (قصر سنگی، کاخ شهوند، کاح رضا شاه پهلوی(

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

کاخ سبز مجموعه سعدآباد (قصر سنگی، کاخ شهوند، کاح رضا شاه پهلوی(

کاخ ملت (کاخ سفید، کاخ محمدرضاشاه پهلوی)

این کاخ ،بزرگترین کاخ موجود در مجموعه کاخ سعدآباد، در زمینی به مساحت 2164 متر مربع در دو طبقه، در زیر بنایی در حدود 5000 متر مربع ساخته شده است که به علت رنگ سفید نمای آن به کاخ سفید شهرت یافته است. این بنا علاوه بر آنکه اختصاص به امور اداری و تشریفاتی دوران پهلوی داشته است، اقامتگاه تابستانی شاه و همسرش فرح به حساب می‌آمد. بنای کاخ به دستور رضا شاه در سال 1310 آغاز گردید و در سال 1315 به پایان رسید. نقشه کاخ اثر مشترک مهندس خرسندی و مهندس بوزیس روسی می‌باشد. سنگ های مرمر سرسراها از معادن شهرهای یزد و تربت حیدریه تهیه شده و سنگ فرش کف ها توسط استاد لرزاده انجام شده است. نمای بیرونی کاخ به سبک ایرانی-رومی است که چهار ستون اصلی بزرگ در چهارسوی سرسرا و چهار نورگیر در اطراف سقف مرکزی می‌باشد.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

کاخ ملت مجموعه سعدآباد (کاخ سفید، کاخ محمدرضاشاه پهلوی)


مجسمه آرش کمانگیر در جلوی ورودی کاخ ملت مجموعه سعدآباد

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

مجسمه آرش کمانگیر در جلوی ورودی کاخ ملت مجموعه سعدآباد

موزه هنر ملل (گلخانه کاخ ملت، موزه هنر اختصاصی فرح پهلوی)

قسمت زیر زمین کاخ موزه ملت که در اصل بخش گلخانه کاخ بود، بین سال های 1345 تا 1349 به دستور فرح پهلوی و با همت مهندسین فرانسوی به موزه هنر اختصاصی تبدیل شد. این موزه، پس از انقلاب، به موزه هنر ملل تغییر نام داد و در سال 1370 افتتاح گردید.

 

موزه آب (دفتر رئیس تشریفات کاخ، دفتر مسئول حفاظت ارتش)

این موزه در بخش مرکزی مجموعه سعد آباد قرار دارد. ساختمان موزه متعلق به دوران قاجاریه و پهلوی دوم،  شامل دو بخش اصلی و فرعی است. بخش فرعی كه در زمان پهلوي دوم ساخته شد براي پذيرايي از مقامات درباري و مراجعين شاه استفاده مي شد که پس از تخليه آنها به تيمسار كسرايی (مسئول حفاظت ارتش) واگذار شد.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

موزه آب مجموعه سعدآباد (دفتر رئیس تشریفات کاخ، دفتر مسئول حفاظت ارتش(

موزه استاد بهزاد (کاخ کرباس، کاخ ولیعهدی)

موزه مینیاتور اسناد حسین بهزاد در بخش مرکزی مجموعه سعد آباد قرار دارد. ساختمان این موزه متعلق به اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی است. در دوران پهلوی این موزه به کاخ کرباس معروف بوده که به عنوان استراحتگاه و محل کار رضا شاه استفاده می‌شده و در دوران محمدرضا شاه، به عنوان کاخ ولیعهدی، مورد استفاده شاهزاده رضا پهلوی، در دوران کودکی و نوجوانی او بوده است. این موزه پس از بازسازی و مرمت در سال 1373 به مناسبت صدمین سالگرد تولد استاد بهزاد، افتتاح گردید.

 

موزه برادران امیدوار (کالسکه خانه قجری)

موزه برادران امیدوار در بخش شمال غربي مجموعه سعدآباد واقع شده و بناي آن متعلق به دوره قاجار است. اين موزه شامل 4 اتاق با نماي آجري قرمز رنگ و گچ بري هاي زيبا مي باشد که کالسکه خانه و استراحتگاه سورچی ها بوده است. ساختمان پس از انقلاب در سال 1381 مرمت و بازسازي شد و در سال 1382در هفتۀ جهانگردي به نام اولين جهانگردان ايراني افتتاح گرديد.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

موزه برادران امیدوار مجموعه سعدآباد (کالسکه خانه قجری(

موزه چهره های ماندگار (کاخ ملکه توران امیر سلیمانی، همسر سوم رضا شاه پهلوی)

موزه مینیاتور استاد فرشچیان (کاخ ملکه عصمت دولتشاهی، همسر چهارم رضا شاه پهلوی)

عمارت چهره های ماندگار از جمله بناهای دوره قاجاری در مجموعه سعد آباد است که رضا شاه پس از ساختن کاخ سبز آن را منضم به مجموعه سلطنتی نمود. این عمارت و ساختمان جنوبی آن که اکنون موزه فرشچیان را در خود جاي داده، مجموعه دو عمارت اندرونی و بیرونی یک باغ بوده اند. عمارت بیرونی مشتمل بر یک ساختمان ییلاقی است و از سه سو به ایوانهای سر پوشیده منتهی می شود و در قسمت جنوبی قرار دارد و عمارت اندرونی ( موزه چهره های ماندگار ) در قسمت شمالی قرار گرفته و از دو سوی شمال و غرب به ایوان های ستون دار منتهی می گردد. از جهت ظرافت های معماری عمارت بیرونی دارای نفاست بیشتری است و عمارت اندرونی ساده تر به نظر مي آيد. این دو عمارت پس از تملک توسط رضا شاه به عنوان کاخ اختصاصی ملکه توران ملک شاهی (همسر سوم رضا خان و مادر عبدالرضا پهلوی) اختصاص یافت. عمارت بیرونی محل سکونت ملکه بوده و در عمارت اندرونی خدمه ایشان مستقر بودند. بعدها تا قبل از انقلاب کاخ ها به نظامیان نزدیک محمد رضا پهلوی که در سعدآباد ساکن بودند اختصاص یافت.

ساختمان موزه استاد فرشچیان در گذشته محل سکونت رضاشاه و همسر چهارمش ملکه عصمت بوده که در دوران محمدرضا پهلوی، برادر شاه و سپس سرآشپز مخصوص او در آنجا سکونت داشتند و بعدها نیز به انبار تبدیل شد. این بنا، پس از بازسازی و مرمت در سال 1380 با عنوان موزه مینیاتور استاد فرشچیان افتتاح گردید.

معماری هر دو بنا از نوع دوران تجدد است. در این دوران بناهای اعیان و رجال با آرایه های معماری فرنگی تزئین می شدند. هر دو بنا از معماری برون گرا برخوردارند و دید به باغ و محیط اطراف از اصول در نظر گرفته شده برای طراحی این دو ساختمان بوده است . مصالح به کار رفته در بنا ترکیبی از خشت و آجر است و پوشش بام، خرپای شیروانی است که با حلب یا ورق شیروانی عایق شده است.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

موزه چهره های ماندگار مجموعه سعدآباد (کاخ ملکه توران امیر سلیمانی، همسر سوم رضا شاه پهلوی(

موزه خط و کتابت میرعماد (کاخ فرحناز و علیرضا پهلوی)

این موزه در بخش مرکزی مجموعه سعدآباد قرار دارد. بنای آن به دلیل شباهت به ساختمان های اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی، به معماری دوره انتقال تعلق دارد. ساختمان موزه دو طبقه دارد که محل سکونت دو تن از فرزندان شاه (فرحناز و علیرضا) بود. پس از انقلاب، ساختمان مذکور، به نمایش آثار خطی اختصاص یافت.

 

موزه صنایع دستی (موزه ظروف، کاخ اشرف پهلوی)

این موزه در شرق مجموعه سعد آباد قرار دارد. این بنا به مساحت 2600 متر مربع، به دستور رضا شاه و توسط مهندس فرمانفرمائیان با زیر بنای 1800 متر مربع طراحی و در دو طبقه در طی سال های 1315 تا 1318 ساخته شد. نمای خارجی ساختمان از سنگ تیشه‌ای بوده که در سال 1350 به دستور اشرف پهلوی باز سازی و توسعه داده شد و پس از آن، نما با سنگ مرمر سفید پوشیده شد و تا سال 1357 مورد استفاده اشرف پهلوی قرار گرفت.

 


موزه صنایع دستی مجموعه سعدآباد (موزه ظروف، کاخ اشرف پهلوی)

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

موزه صنایع دستی مجموعه سعدآباد (موزه ظروف، کاخ اشرف پهلوی)

موزه مردم شناسی (کاخ شمس پهلوی)

ساختمان موزه مردم شناسی، کاخ سابق شمس پهلوی بوده که در ضلع شمال غربی مجموعه سعد آباد واقع گردیده است. پایه بنا در سال 1314 نهاده شد و ساخت آن تا سال 1318به طول انجامید. ساختمان با مساحت تقریبی 2600 متر مربع شامل دو طبقه و یک زیر زمین می‌باشد. معماری بنا از سبک معماران اروپایی، به ویژه آلمانی، الگو برداری گردیده و از معماری ایرانی در دوره ساسانی نیز در قسمت های تزئینات فوقانی نمای بیرونی بنا بهره گرفته است.

 

موزه مینیاتور استاد آبکار (کاخ لیلا پهلوی)

بنای این موزه در بخش مرکزی مجموعه قرار گرفته است.این ساختمان اقامتگاه تابستانی لیلا پهلوی دختر محمدرضا پهلوی بود و جدیدترین ساختمان مجموعه بشمارمی رود. ساختمان مذکور در سال 1373 به مناسبت روز جهانی موزه به عنوان موزه مینیاتور آبکار افتتاح گردید .

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

موزه مینیاتور استاد آبکار مجموعه سعدآباد (کاخ لیلا پهلوی)

موزه نظامی (کاخ شهرام)

این موزه در بخش مرکزی مجموعه با زیر بنایی حدود سه هزار متر مربع، در دو طبقه و یک زیر زمین، به دستور رضاشاه در سال 1314 برای همسر دومش تاج الملوک ساخته شد. بنای فوق طی سال های 1351 تا 1352 توسط واحد مهندسی مجموعه سعد آباد بازسازی و به شهرام، پسر بزرگ اشرف پهلوی اهدا شد و به کاخ شهرام معروف گشت. پس از انقلاب، ساختمان مذکور به موزه نظامی تبدیل شد.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

موزه نظامی مجموعه سعدآباد (کاخ شهرام)

موزه هنرهای زیبا (کاخ سیاه، دفتر وزیر دربار شاهنشاهی)

یکی از بنا های باشکوه مجموعه سعد آباد، ساختمانی است که از سال 1346 تا 1357، محل استقرار وزارت دربار بوده و از سال 1361 به عنوان موزه هنر های زیبا، مورد بهره برداری قرار گرفته است. این موزه در جنوبی ترین نقطه مجموعه سعد آباد واقع شده و دارای سه طبقه با 3600 متر مربع زیر بناست. ساختمان این عمارت، مربوط به دوران رضاشاه (1319) است و از آنجا که در بنای آن از سنگ های مرمر سیاه رنگ استخراج شده از معدن ولی آباد چالوس، به کار رفته است، به کاخ سیاه معروف بوده است.

 

موزه نگارستان

این ساختمان که در ابتدا جهت سکونت فاطمه پهلوی بنا گردید و بعداً به عنوان محل استقرار فریده دیبا، مادر فرح پهلوی در نظر گرفته شد، در شمالی ترین نقطه سعدآباد و جنوب میدان دربند، با ورودی مجزا از خیابان دربند واقع شده است. ساختمان این کاخ دارای معماری منحصر به فرد و زیبایی است که تلفیقی از معماری سنتی و مدرن می باشد و ورودی اصلی آن رو به شمال دارد. محوطه ورودی از ایوان ستونداری تشکیل شده است که کف آن با سنگ مرمر سفید پوشش یافته و بدنه ورودی به ساختمان تماماً از شیشه می باشد. سقف ایوان ورودی در هماهنگی چشم نوازی با سایر بخشهای داخلی ساختمان به صورت جناقی قاب بندی شده و با سنگ کاری ملون و زیبایی تزئین شده است. سقف فضای درونی نیز با ترکیبی زیبا و موزون از آجرکاری و قاب های گچبری خاص ایرانی تزئین شده و بر میانه قاب های گچبری سقف، لوسترهای برنزی با آرایه های کریستال آویزان می باشد.

موزه نگارستان مجموعه سعدآباد

موزه نگارستان مجموعه سعدآباد
منابع:
www.fa.wikipedia.com
بروشور ارائه دهنده در ورودی مجموعه سعدآباد.
تعدادی از عکس ها اختصاصی و تعدادی از اینترنت می باشند.

برچسب‌ها: تهران, كاخ سعد آباد, معماري
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۲ فروردین۱۳۸۹ساعت 11:48  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

نوروزتان پیروز باد

سر سبزترین بهار تقدیم تو

باد آواز خوش هزار تقدیم تو 

باد گویند لحظه ای ست روییدن عشق

آن لحظه هزار بار تقدیم تو بادیاران ، دوستان ، همراهان

عید نوروز ،  بر تمامی شما عزیزان  خجسته و پیروز باد.

زادروز طبیعت و آمدن بهار ، نوید نو شدن ، و روز بارور شدن امید هستی است .

  باشد تا آینده ای پر از :

مهر و دوستی و خوشبختی و شادی و تندرستی برای تک تک انسانها ،

صلح و نوع دوستی و عشق و تفاهم برای ملت ها  ،

آگاهی ، سرزندگی ، بیداری و بهروزی و احساس مسئولیت برای جوامع ،

آزادی و آبادانی و پیشرفت و سربلندی ، برای ایران و ایرانی

برخورداری از حقوق برابر فارغ از رنگ و نژاد و جنس و قوم و مذهب و عقیده ، برای تمامی انسانها

داشته باشیم.

آینده از آن ماست ، اگر بخواهیم ، اگر بخواهیم از جهان سوم بودن بیرون آییم و به قله های علم و دانش و پیشرفت دست پیدا کنیم ، تنها با باور توان و اراده خود ، و بهره گیری از تجارب انسانی است که می توانیم به جایی که شایستگی اون رو داریم برسیم.  

همراهان خوب وبلاگ آهوپا

ما بالاخره مهندس شدیم و درسمون تموم شد ، ممنون از همراهی های شما و با عرض پوزش از اینکه چندماهی نبودیم و به خاطر پایان نامه ،  این وبلاگ به روز نمی شد ، خلاصه اگر دلتون هوای مطالب جدید از ما کرده بود ، سر می زدید و نبودیم ، به بزرگی و مهربونی خودتون ببخشین و از این به بعد تند تند تند تند ... (نه به این تندی) ... به این وبلاگ سر بزنید که با کلی مطالب جالب ، قابل استفاده و تجربی در خدمتیم.

در آخر دعایی برای معماری

خدایا ! معماری ما را از شر بدسلیقگی ها ، کم کاری ها ، تفکر بزن در رویی ، چشم و هم چشمی ، مغالطه سبکها ، بساز بفروشی ، قوانین کور و معیوب ، ناظران بی نظر و پیمانکاران بی عمل ، رهایی ده.

خدیا ! به معماران ما ، اندیشه ، وسعت نظر ، ژرف نگری ، خردورزی و دیدهنری بیشتری ارزانی فرما.

خدایا ! به معماری ما ، خودبسندگی ، هویت و همزیستی درست با طبیعت و زیبایی ،  ده.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA نوروز, بهار, آرزو
+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ اسفند۱۳۸۸ساعت 17:32  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

بدون شرح : عکس هایی از تهران قدیم و جدید

 

بانک شاهنشاهی در میدان توپخانه سال 1330 - (بانک تجارت میدان امام خمینی)

 

میدان 24 اسفند سال 1343 – (میدان انقلاب)

 

خیابان لاله زار سال 1325

 

تقاطع ولیعصر و طالقانی سال 1330

 

ساختمان مخابرات در میدان توپخانه سال 1318 - (میدان امام خمینی)

 

میدان حسن آباد سال 1330

 

تصویر هوایی از تهران سال  1310 - (نمای تهران از مناطق شمالی شهر)

 


برچسب‌ها: تهران, تهران قديم, معماري, شهرسازي
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت 19:46  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

کاخ نیاوران

در گوشه شمال شرقی باغ نیاوران، بنای کاخ نیاوران با مساحتی در حدود 9000 مترمربع در دو طبقه و یک نیم طبقه قرار دارد. عملیات احداث این بنا در سال 1337 هجری شمسی با طرحی ایرانی آغاز گردید و با وقفه ای که در ساخت آن پیش آمد در سال 1346 به اتمام رسید و در سال 1347 مورد بهربرداری قرار گرفت.

ساختمان این بنا ابتدا به عنوان محلی برای پذیرایی میهمانان خارجب در نظر گرفته شده بود اما در هنگام ساخت به عنوان محل سکونت محمدرضا پهلوی و خانواده اش اختصاص یافت. طرح این بنا از محسن فروغی است که توسط فرمانفرمائیان به مرحله اجرا در آمده است.

طرح چهارضلعی کاخ و فضاسازی داخلی آن الهام گرفته از معماری ایرانی با بهره گیری از فناوری مدرن است. تزئینات آن نیز تلفیقی از هنر پیش از اسلام و پس از اسلام است که گچبری توسط استاد عبداللهی، آینه کاری توسط استاد علی اصغر و کاشی کاری نمای خارجی توسط استاد ابراهیم کاظم پور و ایلیا انجام شده است. کف بنا از جنس سنگ گرانیت سیاه و سقف آن از جنس آلومینیوم است که از وسط باز می شود. دکوراسیون و مبلمان داخلی توسط یک گروه فرانسوی طراحی و اجرا شده است.

      

طبقه همکف این بنا شامل سرسرای بزرگی است که کلیه اتاق ها در اطراف آن شکل گرفته اند، از آن جمله می توان به سینمای اختصاصی، اتاق غذاخوری، سالن پذیرایی، اتاق انتظار و راهروهای فرعی و همچنین تالار آبی اشاره کرد.

در نیم طبقه این بنا اتاق کار، اتاق کنفرانس و دفتر منشی فرح دیبا و اتاق خواب لیلا و اتاق ندیمه او قرار دارد. در طبقه سوم اتاق خواب و استراحتگاه نیمروزی محمدرضا شاه و همچنین اتاق های فرزندان و ندیمه هایشان قرار دارد.

 


برچسب‌ها: تهران, معماري, كاخ, كاخ نياوران, نياوران
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۴ فروردین۱۳۸۸ساعت 18:5  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

نوروز مبارک

 * -:- * دوستان نوروز مبارک باد * -:- *


برای شما ، ایران و همه مردم جهان بهترین آرزوها رو از درگاه خداوند متعال داریم.


______________________________________

نوشته ای از معلم شهید دکتر شریعتی در مورد نوروز رو می تونید تو ادامه مطلب مطالعه کنید.


برچسب‌ها: شريعتي, نوروز, بهار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۷ فروردین۱۳۸۸ساعت 11:55  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

* رهسپار خانه دوست *

به نام خدا

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک    **********    چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

همه ما انسان ها روزی که پا به این دنیا میگذاریم ، باید آماده روزی باشیم که از این دنیا به سوی سر منزل ابدی می رویم. ما مسلمانیم اعتقاد به خدای بزرگ و مهربانی داریم که هیچ کارش بدن حکمت نیست ، خدا از ما به خودمان نزدیک تر است و هرچه برای ما بخواهد بهترین و شیرین ترین خواهد بود ، ما متعلق به جهان بالاییم.

بشر روحی بلند دارد ، روحی بسیار بزرگ و بیکران ، خدای بزرگ از روح خود به ما انسانها دمیده است و چنین روحی هیچگاه مرگ نخواهد داشت ، اگر کوچکترین حالات و رفتار و ادراکات انسانی را مورد جستجو قرار دهیم ، درخواهیم یافت که ضمیر ناخودآگاه انسان نیز هیچگاه مرگی برای خود متصور نیست ، انسان وقتی جان می یابد دیگر تا ابد به امر خدا زنده و جاوید خواهد بود و زندگی در خور یک انسان خواهد داشت ، این جهان تنها میانگذری کوتاه برای کسب تجربه و رسیدن به بلوغ و کمال است تا در زندگی حقیقی خود کمتر دچار مشکل شویم.

ز کجا آمده ای می دانی؟

ز میان حرم سبحانی

یاد كن ، هیچ به یادت آید

آن مقامات خوش روحانی؟

بس فراموش شدستت ، آنها

لاجرم خیره و سرگردانی

جان فروشی به یكی مشتی خاك

این چه بیع است بدین ارزانی ؟

باز ده خاك و بدان قیمت خود

نی غلامی ؛ ملكی ، سلطانی

به باور من ، انسان به خاطر روح بزرگ ، آسمانی و ملکوتی خویش ، تعلقی بنیادین به جهان ابدی و دنیای موعود دارد ، که اساسا سرشت و اخلاق و ذات و صفات ما ، سرشته ی با زندگی آن جهانی است ؛ نه زندگی این جهانی.

از این رو معتقدم که ، مرگ و عروج به جایگاه ابدی و دیدار خداوند یکتا ، دوست و یاور همیشگی ما انسانها ، برای همه انسانها سفری شیرین و پرشکوه و حماسی خواهد بود.

من اینجا راجع به خیلی چیزها می تونم بنویسم ، نمی دونم از چی باید گفت ، اما به نظرم در اینجا جای صحبت از روابط خصوصی و خصایص شخصی ایشون نیست ، به نظرم اینجا بهتره گوشه ای از کارهای پدرم رو بگم که هیچ وقت اونا رو نمیگفت تا بهشون مباهات کنه ، چون فقط برای کمک به خلق و برای رضای خدای خود این کارها رو کرده بود

پدر من مصطفی شجری نیز ، سرانجام بعد از حدود 58 سال سن رهسپار خانه ابدی خویش شد ، از رفتن او نباید افسرده و غمگین باشم ، چون مطمئنم زندگی در کنار معبودی بی همتا بسیار گواراتر و شیرین تر از زندگی در این دنیای کوچک خواهد بود ، همه ما روزی رهسپار این سفر می شویم ، چه بهتر که با درک معنای هستی و آفرینش و با نیکی و راستی ، این جهان را ترک کنیم. و خدا را شکر پدر من به نظرم چنین بود و با درک و معرفت از هستی و خدای آفرینش و با یک عمر زحمت و خدمت و نیکی به پیشگاه معبود بزرگ خود حاضر شد.

پدرم در سالهای جوانی همانند بسیاری از جوانان دیگه ، دل به آرمان بزرگی بست و با انقلاب همراه شد ، چون مانند بیشتر جوانان آن دوره به آرمان بزرگ آزادی و برابری و زندگی بهتر می اندیشید که در سایه اسلام به آن می رسیم ،  به هر حال خوشحالم که او سربلندانه تا زمانی که مسئولیتی داشت جز به مردم به چیزی نیاندیشید و با تمام وجود کار کرد و زحمت کشید برای رفاه بیشتر خانواده و خدمت به مردم .

به نظر من او همواره صادق بود و صفای باطن داشت و جز به رضای خدا نمی اندیشید ، انسانی نبود که متعصب و خشکه مقدس باشد ، کسی بود که معنا و مفهوم هستی و خدای را درک کرده بود. وقتی به زندگی او نگاه می کنم می بینم که هیچگاه به منفعت شخصی خویش نمی اندیشید ، چه بسا که در سال های اولیه انقلاب با خلوص نیت و برای آرمان های بلند خویش بدون اجر کار می کرد ، رشتشون راه و ساختمان بود و در غرب کشور در جهاد سازندگی در شهرهای قروه دهگلان و سنندج مسئولیت داشته و عضو دفتر عمران امام بود و برای مردم کردستان پل ، حمام ، بیمارستان ، مدرسه و ... ساخت و مردم زیادی از قوم کرد کشور را سر کار گذاشت تا بتوانند برای فردای زندگی خود نیازمند نباشند و به دام منافقین و اشرار نیافتند ، چندی مسئولیت پیش مرگان کرد مسلمان را بر عهده داشت و مدتی در ابوموسی مسئولیت داشت و کارهای متعدد دیگری کرد که در اینجا مجال بازگو کردنشان نیست. در جبهه نیز چندی مسئولیت تدارکات جبهه های کردستان را عهده دار بود و در قسمت های مختلف فعالیت می کرد و با شهید بزرگوار محمد بروجردی خاطرات خوبی داشت و دوست بود.


اما هیچگاه به فکر منفعت شخصی نبود چرا که هر کاری در هر کجا کرد به خاطر خدا و رضایت مردم و تامین معاش خانواده بود و هیچ توقعی نداشت.

به هر حال همه ما رفتنی هستیم چه بهتر که خوب و با معرفت از زندگی و معنای حقیقی آن ، این جهان را ترک کنیم.

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ، هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ، صحنه پیوسته بجاست ، خرم آن صحنه که مردم بسپارند به یاد!


البته در کشور ما چنین صحبتها و حرفهایی از رفتگان ، امری عادی و شعاری شده ، اما امیدوارم که اگر این مطلب را خواندید  برای شادی روح ایشان دعا کنید.


امیدوارم به عنوان پسر چنین مردی ، پای در راه حق و حقیقت و آزادی ، و کمک به بشریت بگذارم.


روحش شاد ، یادش گرامی و روحش قرین رحمت باد.

در آخر عکسهایی از دوران مختلف زندگی پدرم قرار میدم :

 

پدرم کاندیدای دور دوم مجلس شورای اسلامی استان کردستان بود و با وجود مقبولیت بالا در بین مردم ، به پیشنهاد دوستان ، چون رقیب وی یک روحانی بود ، به خاطر تقویت جایگاه روحانیون در اوایل انقلاب پدرم به نفع رقیبش از انتخابات کنار کشید.
پدرم در عکس بالا اولین نفر ایستاده از سمت راست است که با لباس سپاه و کلت کمری دیده می شود ، گرچه هیچگاه عضو سپاه نبود و به خاطر محبوبیتی که در شهرهای استان کردستان داشت ، برای تقویت سپاه در بین اقوام کرد ، گاهی لباس سپاه به تن می کرد.

 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۸ اسفند۱۳۸۷ساعت 0:20  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

اعتمادی نیست بر کار جهان

محمدعلی ؛ دوستم ، برادرم ، یار شادی ها و غصه هایم ، با یکدگر روزهای شادی را سپری کردیم ، مشکلات را لمس کردیم ، از آموزگار روزگار درس آموختیم ، قلعه های خوشبختی را پیمودیم ، در کنار بستر بیماری یکدیگر تا صبح ثانیه شماری کردیم ، دفتر خاطراتمان را با هم نوشتیم و در یک کلام یاریم کردی ، یاریت کردم.

اکنون روز غم توست و من خود را در این غم شریک می دانم. امروز تو بر مزار قهرمان زندگیت گریستی و من دلداریت دادم که : "او همیشه با توست". اما نمی دانی که قلب من با هر تپش در حال گریستن بود. نه تنها قلب ، که بند بند وجودم با دیدن درد تو می گریست اما چشمانم توان نم آلود شدن نداشت ، چون نمی خواست تو درد را در آنها بنگری.

 محـمد عـلی ؛ گفتـم کـه : بر مـزار قهـرمان زندگـی ات می گریسـتی . می دانـم و بـاور دارم کـه "پـدرت قهرمان زندگی ات بود". پدر قهرمانیست که مهربان و ساده اما با صلابت و استوار در برابر پلیدیها ، سختیها ، آلام و دردها مقاومت می کند تا ما دست بر زانو بگذاریم و بلند شویم ، زندگی را کشف کنیم ، عشق را دریابیم و نیکبختی را چنگ بزنیم و این قهرمان پا به پا بی آنکه حضورش را به رخ بکشد همراهی مان می کند.

محمد علی ؛ تو اکنون پدر ، پشتوانه زندگیت را از دست داده ای. اما هنوز دو موهبت الهی به نام مادر و خواهر در آسمان زندگی ات نورافشانی می کنند. بکوش که گوشه ای از زندگی این کیمیای هستی ، مادر را در نبود پدرت پر کنی ، که با دیدن تو یاور زندگیش را یاد می کند ، و خواهرت برای گذر از شاهراه زندگی نیاز به همراهی پدرت داشت ، پس تو همراهیش کن.

دوست من ، محمد علی ، زندگی چه بی رحمانه و بی محابا بار مسئولیت پدر را به دوش پسر گذاشت ؛ بدان که در کار جهان هیچ اعتمادی نیست پس ؛ بکوش که در گذر عمر به مانند پدر قهرمان زندگی مادر و خواهرت باشی.

غمخوار تو ، حسین

6/12/87

+ نوشته شده در  سه شنبه ۶ اسفند۱۳۸۷ساعت 22:35  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

برج آزادی (شهیاد) نماد ماندگار ایران مدرن


عملیات بنای برج در یازدهم آبان ۱۳۴۸ شمسی آغاز و پس از بیست و هشت ماه کار‌، در ۲۴ دیماه ۱۳۵۰ با نام برج شهیاد به بهره برداری رسید

 تهران شهر میدان های پر تعداد است. شماری از این میدان ها به نمادهای شهری بدل شده اند همانند میدان توپخانه و شماری از آنها را تنها ساکنان نزدیک به آن و اهالی اطراف می شناسند مثل میدان های محله های شرق تهران.

 با این وجود تنها یک میدان است که به عنوان نماد تهران درآمده و درهرجای دنیا که بخواهند از تهران یا حتی ایران یادی کنند، به سراغ آن می روند: میدان آزادی یا شهیاد سابق.

 میدان آزادی با وسعتی در حدود ۱۵ هزار مترمربع بزرگ ترین میدان در میان کشورهای خاورمیانه است.

 این برج که به نام برج شهیاد معروف است اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال۱۹۷۹ به دلیل اجتماعی که مردم در استقبال از آیت الله خمینی در بازگشت از پاریس به تهران در این میدان انجام داده بودند و سرانجام ۱۰ روز پس از آن به سرنگونی حکومت پیشین انجامید، به میدان آزادی تغییر نام داد.

 هرچند نام میدان شهیاد به آزادی تغییر کرده اما هنوز بسیاری از ایرانیان به خصوص مهاجران ایرانی این میدان را به نام شهیاد می شناسند و حتی در سایت اینترنتی شهرداری تهران نیز برج این میدان به نام شهیاد ثبت شده‌است.

 این برج در ورودی غربی شهر تهران قرار دارد و اولین عمارتی است که مسافران خارجی پس از خروج از فرودگاه مهرآباد و قدم گذاشتن بر تهران آن را مشاهده می کنند. برخی از معماران و صاحب نظران می گویند که در ساختار اصلی برج از کوه البرز و قله دماوند که مرتفع ترین نقطه ایران است، الهام گرفته شده است.

 برج شهیاد در سال ۱۳۴۹ توسط حسین امانت معمار ایرانی که حالا شهروند و ساکن کانادا است، ساخته شد. در آن سال آقای امانت دانشجوی ۲۶ ساله ای بود که ماموریت یافت به مناسبت یادبود جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران، میدانی در پایتخت طراحی کند که نماد "ایران مدرن" و نشان "دروازه تمدن بزرگ" در قرن بیستم باشد.

 در سال ۱۳۴۵خورشیدی طرح یک نماد معرف ایران بین معماران ایرانی به مسابقه گذاشته شد که در نهایت طرح آقای امانت‌، بیست و شش ساله از دانشگاه تهران برنده و برای ساخت انتخاب شد.

 عملیات بنای برج آزادی در یازدهم آبان ۱۳۴۸ شمسی آغاز و پس از بیست و هشت ماه کار‌، در ۲۴ دیماه ۱۳۵۰ با نام برج شهیاد به بهره برداری رسید. عکس های محمود پاکزاد عکاس ایرانی در سال ۱۳۴۸ نشان می دهد که چگونه برای ساخت نماد "ایران مدرن" از "شتر" برای حمل مصالح استفاده می شده است.

 در روز افتتاح برج این میدان، محمدرضا شاه به همراه همسرش در میدان شهیاد حضور یافتند و برای نخستین بار با افتخار منشور کورش کبیر که نخستین نوشتارحقوق بشری جهان است در این مکان پرده برداری شد. این اثر تاریخی حدود ۲۵۵۰ سال پیش به فرمان کوروش کبیر کتیبه شده و هم اکنون در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود.

رونمایی از منشور دوهزار پانصد ساله کوروش در بنای برج پیوندی بود میان تاریخ باستان ایران و دنیای توسعه یافته و صنعتی که شاه وعده آن را می داد.

 گرچه وعده قرار گرفتن ایران در جمع کشورهای صنعتی محقق نشد اما دیری نگذشت که برج آزادی در ایران، نمونه‌ای از نماد و نشانه‌های شهری شد که معماری شاخص آن تلفیق طاق‌های معماری قبل و بعد از اسلام و تبدیل آن به نمادی مدرن و چشم نواز بود.

 طول این بنا ۶۳ متر، ارتفاع آن از سطح زمین ۴۵ و ارتفاع از کف موزه ۵ متر است. معماری برج آزادی تلفیقی از معماری دوران هخامنشی، ساسانی و اسلامی است.

 این بنای سه طبقه چهار آسانسور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان دارد. در محوطه زیرین آزادی چندین سالن نمایش، نگار خانه، کتابخانه و موزه قرار دارد که در سال های پس از انقلاب استفاده چندانی از آن نشده و عملا متروک است.

 سنگ‌های جوشقان اصفهان که در کف محوطه‌ میدان توسط مهندس حسین امانت استفاده شده بودند، سال‌ها پیش عوض شده‌ است. اما خاک اطراف میدان که یک متر ارتفاع دارد و همچنین خاک دستی که برای ایجاد باغچه تا ارتفاع ۱۵سانتی‌متری میدان ریخته شده بوده، همچنان حفظ شده است.

 اخیرا سازمان میراث فرهنگی ایران گفته که به دلیل ناهماهنگی شهرداری تهران با این سازمان در بازسازی میدان آزادی، شکایت خواهد کرد اما یکی از مدیران بلندپایه شهرداری تهران گفته که بازسازی میدان در توافق کامل با میراث فرهنگی در حال انجام است.

 اینک نزدیک به سه دهه پس از تغییر نام میدان شهیاد به آزادی و سپری شدن روزهایی که برخی از انقلابیون تصمیم به تخریب برجی که نامش "شاه" را به "یاد" می آورد، می گذرد.

 اکنون در حالی که نمادهای قدیمی تر پایتخت با فرسودگی دست به گریبانند، برج بلند و مدرن "میلاد" در حال تبدیل شدن به نماد شهر تهران است و مسئولان شهر می خواهند میزبان خوبی برای نماد ایران مدرن باشند که اولین اثر معاصر ثبت شده ایرانی در فهرست آثار ملی است.

 

برگرفته با تلخیص از مقاله  " نماد ایران مدرن چگونه در غرب تهران خانه کرد؟ " –  " محمد قوام  "برچسب‌ها: معماري, برج آزادي, شهياد, حسين امانت, شهرسازي, نماد تهران
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۷ساعت 23:27  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  | 

انواع اتاق های موجود در هتل ها


اتاق یک نفره. اتاق یک نفره که سینگل نامیده می شود. دارای یک تخت می باشد و اختصاراً با علامت SGL نشان داده می شود.

اتاق دو نفره. اتاق دو نفره که دبل یا توئین نامیده می شود . دبل یعنی اتاقی که یک تخت دو نفره بهم چسبیده دارد و توئین اتاقی است که دو تخت تکنفره مجزا دارد و اختصاراً با علامت DBL نشان داده می شود.

اتاق سه نفره. اتاق سه نفره که تریپل نامیده می شود . دارای 3 تخت تک نفره و یا یک تخت تک نفره و یک تخت دو نفره بهم چسبیده می باشد و اختصاراً با علامت TPL نشان داده می شود.

سوئیت Suite. به اتاقی گفته می شود که قسمت جلوی آن مختص پذیرایی و پشت آن اتاق خواب قرار گرفته است، در بعضی از هتل ها قسمت پذیرایی در پایین و چند پله بالاتر اتاق خواب و حمام قرار دارد (دوبلکس) البته می توان در سوئیت یک آشپزخانه کوچک نیز دایر نمود.

آپارتمان Apartment. عبارت است از یک هال و پذیرایی با یک، دو و یا سه اتاق خواب که هر کدام دارای دو تخت است . در صورتی که دو اتاقه باشد ، معمولا یک اتاق دبل ، دارای یک تخت دو نفره و اتاق دیگر توئین ،  دارای دو تخت یک نفره خواهد بود. هر آپارتمان یک حمام مشترک دارد و یک آشپزخانه کوچک . معمولاً در قسمت پذیرایی به تعداد کافی صندلی یا مبل راحتی وجود دارد.

استودیوStudio. به اتاق هایی گفته می شود که در بدو ورود به شکل اتاق پذیرایی دیده می شود ولی در صورتی که مبلها یا کاناپه ها را به صورت تختخواب درآورند حکم اتاق خواب را خواهد یافت ، از این رو روزها اتاق پذیرایی و شبها اتاق خواب است . البته کاناپه ها طوری ساخته شده اند که می توان بالش و پتو و ملحفه را داخل آن جای داد. اتاق استودیو حمام نیز دارد ، استودیو می تواند آشپزخانه کوچکی نیز داشته باشد.

کانکتد روم Connected Room. دو اتاق تو در تو را می گویند ، هر دو اتاق به راهرو اصلی هتل راه دارد و هر کدام به تنهایی یک اتاق کامل است و حمام جداگانه ای هم دارد ، این دو اتاق به وسیله یک در از وسط به هم متصل است. چنانچه یک خانواده چهار نفره ، چنین اتاقی را درخواست نماید، بچه ها در یک اتاق و پدر و مادر در اتاق دیگر اقامت خواهند نمود ، بدون اینکه درب راهرو اصلی را باز کنند، دو اتاق از درب وسط می توانند با هم در ارتباط باشند.

کابانا Cabana. اتاقی است در طبقه هم کف هتل، که پنجره  آن به محوطه ای باز می شود که متصل به استخر شنا است . ساکن چنین اتاقی دسترسی و دید مستقیم به استخر و فضاهای جانبی آن دارند و می تواند برای تعویض لباس از اتاق مخصوص خود نیز استفاده نمایند.

فیستا سوئیتFiesta Suite : این نوع سوئیت ها معمولاً در هتل هائی قرار دارند که دارای سالن عروسی است و پس از پایان مجلس عروسی ، برای استراحت و خواب در اختیار عروس و داماد قرار می گیرد . معمولاً مخارج این سوئیت قبلاً جزو هزینه های مجلس عروسی منظور گردیده و هزینه  جداگانه ای ندارد.برچسب‌ها: هتل, معماري, طراحي هتل, انواع اتاق در هتل, SGL room, TPL room, DBL room, suite room, Connected room, Cabana, Fiesta Suite, فيستا سوييت, كابانا, استوديو, سوئيت
+ نوشته شده در  یکشنبه ۸ دی۱۳۸۷ساعت 23:26  توسط محمدعلی شجری*حسین قائمی  |